O nas

Witaj!

Witamy Cię na stronie organizacji MOST - wrocławskiej organizacji pozarządowej zajmującej się promowaniem zdrowego i trzeźwego trybu życia.

Podstawowymi celami naszej organizacji jest informowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób uzależnionych, promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, szczególnie wśród osób z rodzin alkoholowych oraz organizowanie różnorodnych zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem.

 

  Informacja o zapewnieniu równego traktowania wszystkich uczestników, w tym dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami:

a. w zakresie dostępności architektonicznej:

Lokal umiejscowiony jest w poniemieckiej kamienicy na niskim parterze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych znajduje się z tyły budynku – od podwórka. Stosowna tablica informacyjna zostanie zamieszczona na bramie wejściowej od strony ulicy. Na ciągu komunikacyjnym od bram wejściowych do Klubu Abstynenta są naklejone żółto-czarne taśmy ułatwiające dotarcie do drzwi Klubu. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami Klubu nie ma progów. Szerokość drzwi do pomieszczeń spełniają warunki swobodnego przemieszczania się po obiekcie, z wyjątkiem drzwi do toalety, które zostaną wymienione na szersze. W toalecie jest poręcz ułatwiająca korzystanie osobom ze szczególnymi potrzebami. Na drzwiach wejściowych oraz toalety są umieszczone tabliczki z pismem wypukłym oraz Alfabetem Braille'a. W przypadku zastosowania rozwiązań dodatkowych Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA, której przedmiotem działalności jest bezpłatne, krótkoterminowe lub długoterminowe wypożyczanie sprzętu wspierającego osoby ze szczególnymi potrzebami. Lokalizacja Klubu Abstynenta pozwala na przyjmowanie osób z psem asystującym;

b. w zakresie dostępności cyfrowej:

korzystanie z form alternatywnych przez kontakt osobisty, telefonicznie nr tel. 71 3410932, za pomocą sms/mms pod nr Tel. 695 055 506, 603 13 13 85, przesyłanie materiałów w ustalonej dogodnej formie. Członkowie Stowarzyszenia pełniący dyżur w trakcie działania Klubu Abstynenta mogą spełniać rolę osoby wspierającej osoby o szczególnych potrzebach;

c. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą kontaktować się z Klubem Abstynenta poprzez pocztę elektroniczą: most@autograf.pl, telefonicznie nr tel. 71 3410932, za pomocą sms/mms pod nr Tel. 695 055 506, 603 13 13 85;

 

 

 

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku, i od tego czasu prowadzi swoją działalność wśród osób i rodzin z problemem uzależnień. Realizujemy ją poprzez prowadzenie grup wsparcia dla dorosłych, które to działają od 1999 roku.

W latach 1999 - 2005 zorganizowaliśmy letnie i zimowe wypoczynki w formie kolonii i zimowisk dla około 500 uczestników.

W rejestrze naszych dokonań są realizacje projektów takich jak:

  • 2 dniowa impreza plenerowa z okazji Dnia Trzeźwości sierpień 2001 r;
  • Bal Sylwestrowy dla abstynentów w liczbie 120 par;
  • 3 duże imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka współorganizowane z Wydziałem Zdrowa UM Wrocławia i Cukrownią Wrocław;
  • program "Szansa na zatrudnienie" na rzecz osób bezdomnych i bezrobotnych w latach 2003 i 2004;
  • prowadzenie "Klubu Abstynenta" od roku 2006;
  • cykl programów "Świat Dziecka" od roku 1999, gdzie na grupach socjoterapeutycznych w przedziałach wiekowych 7-10, 11-14, 15-18 lat dzieci zdobywały umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych i kryzysowych;

Roku - 2007 - Stowarzyszenie MOST we współpracy z administracją publiczną realizowało program prowadzenia Klubu Abstynenta, w którym zawarte były działanie grup socjoterapeutycznych i grup wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych; poradnictwo psychologiczne i prawne; zajęcia artystyczne i komputerowe; miejsce spotkań nowej grupy AA; festyny.

W roku 2008 MOST kontynuuje działalność Klubu Abstynenta.

W roku 2009 nadal prowadziliśmy Klub Abstynenta, ale z przyczyn finansowych zrezygnowaliśmy z poradnictwa psychologicznego i prawnego, jednocześnie poszerzając nasze działania o współpracę z grupami samopomocowymi oraz o działania w sferze rekreacji i kultury i integracji środowiska abstynentów.

2010 rok to kontynuacja sprawdzonych w poprzednich latach form wspierania osób, które chcą utrzymać abstynencję i zmieniać dotychczasowe swoje życie, osób o krótkim czasie abstynencji i osób współuzależnionych. Pracowaliśmy też nad integracją środowiska abstynenckiego. Stowarzyszenie jest członkiem Dolnośląskiej Federacji Profilaktyki Uzależnień "Ślęża".

Nie inaczej wyglądała działalność Stowarzyszenia w roku 2011. Choć nie obeszło się bez niemiłych niespodzianek. Na początku maja dokonano włamania do naszej siedziby. Zniknął cały sprzęt elektroniczny, poniszczono meble, drzwi, wzięli nawet cukier, kawę i trochę ciastek. Tego czego nie zdołali wynieść to zniszczyli. Powoli odrabiamy straty.

Rok 2012 rozpoczął się trudnościami z uzyskaniem dotacji z Gminy Wrocław. Miesiąc styczeń był "chudym", ale od lutego realizujemy nasze statutowe zadania, będące kontynuacją działań z poprzednich lat. Pomimo trudnego początku w roku 2012 zrealizowaliśmy swoje cele polegające na działaniach wspierających abstynencję tak członków Stowarzyszenia jak i osób z ich otoczenia oraz sympatyków naszego Stowarzyszenia. Działaliśmy na rzecz integracji środowisk abstynenckich biorąc udział w regionalnych oraz ogólnopolskich spotkaniach abstynenckich. Aktywnie działaliśmy w Dolnośląskiej Federacji Profilaktyki Uzależnień "Ślęża" skupiającej organizacje abstynenckie z terenu Dolnego Śląska.

Obecnie działamy w ramach Klubu Abstynenta finansowanego przez Gminę Wrocław oraz prowadzimy zajęcia profilaktyki uzależnień i zapobiegania przemocy we wrocławskich szkołach finansowane przez Gminę Wrocław.

Nasz adres i kontakt do nas znajdziesz w zakładce "Kontakt" - pamiętaj, jeśli potrzebujesz pomocy, wystarczy jeden telefon!Zarząd Stowarzyszenia