Harmonogram

Działamy od poniedziałku do piątku
godz. otwarcia  15.00 - 19.00 

Poniedziałek

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

od godz. 18:00 Grupa SLAA "Oaza" (anonimowi uzależnieni od seksu i miłości)

od 18:30 do 19:30 wolontariat z języka niemieckiego; informacje w aktualnościach, Szczegóły pod numerem telefonu +48 785 789 187

Wtorek

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem zestawu do tenisa stołowego - około 16:00

od godz. 19:30 Grupa Anonimowych Narkomanów "GAJ" (link do spotkania online: https://us04web.zoom.us/j/844988786 hasło: 6666)

Środa

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

od godz. 15:00 prowadzenie punktu poradnictwa konsultacyjno-informacyjnego ds. przemocy i wsparcia osób z lękami wynikającymi z  pandemii SARS COV 2 (wizyta po uprzednim umówieniu telefonicznym)

od godz. 18:00 Grupa AJ - anonimowych jedzenioholików

Czwartek

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 15:00  punkt konsultacyjno-informacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy

 

w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godz. 15:00  punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy

od godz. 18:00 Grupa NAR-ANON FAMILY NARnia Wrocław

 

Piątek

kawiarenka abstynencka

dyżur pierwszego kontaktu

od godz. 15:00 punkt poradnictwa konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (wizyta po uprzednim umówieniu telefonicznym)

 

Sobota

dzień przeznaczony dla członków Stowarzyszenia

w 2. sobotę każdego miesiąca od godz. 9:30 spotkanie Intergrupa AA Ślęża

W czasie otwarcia Stowarzyszenia możliwość korzystania z internetu i telewizji kablowej.

W ramach działań  organizowane są autokarowe wyjazdy turystyczno-krajoznawcze w roku kalendarzowym.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy z języka niemieckiego; informacje w aktualnościach, Szczegóły pod numerem telefonu +48 785 789 187

Stowarzyszenie może zorganizować wyjazdy na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe:

  • Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie w czerwcu
  • Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu w lipcu

pod warunkiem zebrania się odpowiedniej frekwencji (od 40 osób).  Bliższe informacje: telefonicznie lub na skrzynce e-mailowej.

 

Inne formy aktywności:

  • Spotkania klubowe - okazjonalne - terminy i tematy spotkań; terminy wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, wyjścia do teatrów i kina - terminy i tytuły spektakli i filmów ogłoszone zostaną z wyprzedzeniem na naszej stronie w zakładce "Aktualności"